Coaching

INTAKE

Het eerste contact is vaak telefonisch/per mail of door middel van het contactformulier op de site. Tijdens dit eerste contact maken we een afspraak voor het intakegesprek. In overleg kan dit plaatsvinden bij u thuis of op de locatie van de Vlinder. Hier maken wij persoonlijk kennis met elkaar en leggen elkaars verwachtingen uit. Door middel van het intake formulier proberen we de hulpvraag van u en uw kind duidelijk te krijgen nl. wat ervaren u en uw kind als probleem, waarin zouden u en uw kind verandering willen brengen. Ik ontvang graag enkele dagen voor het intakegesprek een (korte) biografie van uw kind en waar/wanneer u het meest merkt van datgene waarvoor u hulp/advies vraagt. Zo hoor ik wat praktische achtergrondinformatie waardoor er voor mij als kindercoach meer inzicht ontstaat.

U heeft de mogelijkheid om aansluitend de afspraak voor een coaching-traject te maken maar u mag er natuurlijk ook nog altijd even over nadenken en op een later tijdstip contact op nemen voor de eventuele vervolgstappen.

COACHING

De sessies duren ongeveer één uur, met uitloop van maximaal 15 min. Iedere sessie zal er anders uitzien. Samen met een kind onderzoek ik wat er verandert kan worden en hoe dit er dan uit ziet. De eerste sessie bestaat meestal uit het spelen van het Coachee spel samen met uw kind. Hierbij komt vaak de vraag van een kind te voorschijn. Met alle informatie maak ik een plan, soms zal ik alleen uw kind coachen maar het kan soms ook praktischer zijn om met ouder(s) en kind samen een afspraak te maken of alleen met de ouder(s).