Coaching

-Aanmelding : Het eerste contact is vaak telefonisch/per mail of door middel van het contactformulier op de site. Tijdens dit eerste contact maken we een afspraak voor het oudergesprek..                                                                                                                                                                                                                                                –Oudergesprek; Als het lijkt dat ik kan en mag helpen en mee mag lopen maak ik de eerste afspraak met ouder(s) en samen vullen we een vragenlijst in en overleggen we hoe en waarmee ik zou kunnen helpen en meedenken, We onderzoeken wat de reden van aanmelding is. Hierbij gebruiken we ook een biografie.  Ik probeer een zo helder mogelijk beeld te krijgen.    Alleen met ouder(s), kan thuis of bij De Vlinder en duurt ongeveer 1 uur. € 30.–                                                                                     –Biografie ; Graag ontvang ik enkele dagen voor het oudergesprek een korte biografie van je kind, waar, wanneer, hoe merk je het meest van datgene waarover ik mee mag denken en personalia ( geboortedatum ed…. .                                                                                                                                                                                                           –Kennismaking : De persoonlijke kennismaking is bij De Vlinder in Leersum. Ouder(s) en kind kunnen zien wie ik ben, hoe de ruimte er uitziet, er kunnen vragen gesteld worden én, heel belangrijk, of jullie je op je gemak voelen.    Je hebt de mogelijkheid om aansluitend de afspraak voor een coaching-traject te maken maar je mag er natuurlijk ook nog altijd even over nadenken en op een later tijdstip contact op nemen voor de eventuele vervolgstappen.                                                                  Deze kennismaking duurt maximaal een half uur en is voor ouder(s) en kind samen.. Gratis.                                                                                                                                           -Coaching ; De volgende afspraak is samen met je kind ( en evt. met ouder(s) dit in overleg met je kind).  We beginnen meestal met een spel maar knutselen, tekenen en soms kletsen we ook alleen maar, iedere keer zal weer anders zijn.  Het kan zijn dat je kind een andere hulpvraag heeft dan de ouders, een kind is hierin leidend. Wel kan het zo zijn dat een coachafspraak alleen met ouders heel verhelderend kan zijn en ik deze dan ook voor zal stellen. De afspraak duurt ongeveer een uur met uitloop van ongeveer een kwartier.  Alleen kind, soms ouder en kind,  soms alleen ouder(s)  , duurt 1 uur  € 60.–                                                                                    Afronding ; Wanneer in overleg , je kind zich goed voelt en inzicht heeft in waarvoor hij/zij kwam, ronden we af  . Na enkele weken zal ik nog eens contact opnemen hoe het met jullie gaat.                            

 

Als kindercoach zijnde ga ik er vanuit dat een kind de oplossing zelf weet maar daar soms iemand bij nodig heeft dit te ontdekken. Om dit te ontdekken gaan we op een denkbeeldige reis, een reis met ontdekkingen naar de dingen die wel lukken en goed gaan. We gaan ontdekken wanneer dit lukt en hoe dit er dan uitziet én vooral hoe je dit nu kunt gebruiken en inzetten en wie jou daar bij kan helpen. We gaan opzoek naar het kind achter het gedrag. 

Eind van iedere sessie kijken we wat er nog geoefend of geobserveerd kan worden en komen hier zo nodig een volgende sessie op terug. Soms zijn enkele afspraken voldoende en soms zijn er wat meer nodig.

Ik doe geen verslaglegging, ook niet voor derden. In overleg met jullie kind wordt bepaald wat de kindercoach (bij voorkeur samen met het kind) aan ouder(s) doorgeeft en wat jullie kind zelf verteld.